Посещение в Китай Can Be Fun For AnyoneКолкото повече са безработните, толкова по-голям е страхът у работещите, толкова по-предани и трудолюбиви са те. Ние няма нужда да ги подтикваме да работят – те сами повишават производителността си, дочувайки воплите на останалите без работа, страхувайки се от тяхната конкуренция.

Днес, когато нашата собственост е достатъчно закриляна, ние по-лесно можем да живеем без пари, отколкото без бедни, защото кой щеше да работи (в такъв случай)? Разбира се, в наш интерес е да закриляме от гладна смърт работниците, които са ни необходими, но те не бива да получават нищо, което може и си заслужава да бъде спестено. Единствената възможност за тях да се издигнат над жалкото си положение би било необикновено трудолюбие и недояждане, но това едва ли е постижимо. Нашият интерес изисква по-голямата част от бедните никога да не стоят без работа, дори да работят на две или три места и, въпреки това, винаги изцяло да изразходват това, което получават.

Няма по-голяма шега от факта, че именно капитализмът, който масите възприемат като защитник на частната собственост, унищожава частната собственост.

Всеки чист българин ще може да пътува безплатно по целия свят, да яде и пие на корем и да отсяда в който хотел си поиска, за колкото време си поиска, изцяло за сметка на останалите нации, членуващи в ООН. Поради малобройността на българите към момента, българската нация е обявена за застрашен вид и за нейното оцеляване ще се полагат специални грижи. Българите са обявени за световно наследство и вселенско богатство и са освободени от необходимостта да се трудят.

И да, аз знам какво ще попитате – с какво право тогава ще наказвате тези които желаят да ви управляват? С това, че ако ние пожелаем да ви управляваме, да ви диктуваме закони и правила, то в същия миг попадаме под ударите на революцията.

Те не са способни да проумеят, че ние постоянно им даваме в парична форма бележки за получаване на част от произведения от тях и присвоен от нас продукт. Същите тези бележки те постоянно ни връщат и срещу това получават от нас полагащата им се според нас част от техния собствен продукт.

Във връзка с отпътуването си от България посланикът на САЩ Джеймс Уорлик разпространи прощално обръщение към българския, народ, в което му благодари за гостоприемството и трезвите политически решения, подкрепящи общите интереси на двете страни. Препубликуваме обръщението изцяло:

Огромна популярност сред англичаните придоби очеркът на техния сънародник Едуард Стърнс, касаещ България.

Възможно ли е да се противопоставите на тези злоупотребяващи с властта си елити? Възможно ли е да се обедините със съседа до вас, с колегата, с всички хора във вашето положение? Възможно ли е да повярвате, че има нещо по-ценно и животоопределящо от парите? Възможно ли е да повярвате в себе си, в собствените си възможности? Възможно ли е да отстоявате правата и свободите си – сами, но заедно, – а не като делегирате отговорността за живота check here си на разни съмнителни елементи, наричащи се политици? Възможно ли е? Отговорете ми с „да” и аз също ще ви кажа ”да възможно е”. Всичко зависи от вас, от вашите задружни усилия, от вашата нетърпимост към беззаконието и престъпността на елита, от вярата в собствените ви сили – не от моите думи, не от моя отговор, от вас зависи.

„Парите, спестени от БДЖ, ще отидат в подкрепа за новата информационна политика на правителството“ – едно интервю със вицепремиера Симеон Дянков

Припомнете си колко усилия и време бяха необходими на нашите предци, за да успеят да унищожат частната собственост и така да принудят тези, чието богатство бе сведено единствено до физическото им тяло, да работят вместо нас, да работят за нас, срещу възнаграждение, достатъчно да ги поддържа живи, но не и да ги избави от зависимостта им към нас.

Но мошеничеството му е такова, че най-често води до неговото собствено падение.

Невежеството на тълпата е сила в нашите ръце. О, колко е прекрасен светът на капитала, когато той е в твоите ръце! И колко жалки са опитите на обречените да ни подражават, използвайки инструментите, които ние сме измислили и чиято същност остава скрита от погледа им. Каква карикатура на капиталисти са тези, които си мислят, че чрез вложенията си в банки си гарантират сигурни доходи, докато единственото, което правят, е да ни предоставят възможността да ги поробим завинаги.

Не правете бизнес с тези хора, не общувайте с тях, унищожете ги. Те сами ще се предават един друг и ще съдействат за собственото си унищожение. Толкова са прости.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *